Panel používateľa

Poklopy kompozitné: Hydrantový - Šupátkový - Ventilový - Vtoková mreža

Hydrantový poklop

Hydrantový poklop

Poklop vytvára priestor pre ovládací koniec zemnej súpravy alebo výtokového hrdla, ktorý umožňuje ovládanie armatúr osadených pod zemou.

Kód

produktu

Vonkajší

rozmer

Rozmer

veka

Vnútorný

rozmer

Výška

Veka

Celková

výška

Hmotnosť Zámok

Hydrantový

poklop

420x315

mm

340x235

mm

315x210

mm

35

mm

310

mm

15,6 kg

Nerezový

strmeň

 

                                                                                 

Šupátkový poklop

Šupátkový poklop

Poklop vytvára priestor pre ovládací koniec zemnej súpravy alebo výtokového hrdla, ktorý umožňuje ovládanie armatúr osadených pod zemou.

 

Kód

produktu

Vonkajší

rozmer

Rozmer

veka

Vnútorný

rozmer

Výška

veka

Celková

výška

Hmotnosť Zámok

Šupátkový

poklop

270

mm

157

mm

135

mm

35

mm

270

mm

6 kg

Nerezový

strmeň

Ventilový poklop

Ventilový poklop

Poklop vytvára priestor pre ovládací koniec zemnej súpravy alebo výtokového hrdla, ktorý umožňuje ovládanie armatúr osadených pod zemou.

 

Kód

produktu

Vonkajší

rozmer

Rozmer

veka

Vnútorný

rozmer

Výška

veka

Celková

výška

Hmotnosť Zámok

Ventilový

poklop

190

mm

120

mm

97

mm

30

mm

210

mm

3,2 kg

Nerezový

strmeň

 

 

Vtoková mreža D400

Vtoková mreža D400

Vhodná na vozovky ciest (vrátane peších zón), spevnené krajnice a parkovacie plochy pre všetky typy cestných vozidiel.

 

Kód

produktu

Vonkajší

rozmer

Rozmer

veka

Vnútorný

rozmer

Výška

veka

Celková

výška

Hmotnosť Zámok

Vtoková

mreža

512x512

mm

460x460

mm

350x350

mm

72

mm

115

mm

43,6 kg

2 nerezové

skrutky

 

Prihlásenie