Panel používateľa

Dopravný kužeľ

Dopravné kužele sa používajú najmä na označovanie krátkodobých pohyblivých pracovných miest (napr. pri aplikácii VDZ). Vymedzuje sa nimi plocha, do ktorej je zakázané vchádzať. Dopravné kužele tvoriace pozdĺžnu uzávierku na diaľniciach a na cestách pre motorové vozidlá sa umiestňujú pri dĺžke uzávierky do 500 m v odstupe najviac 18 m a pri uzávierke dlhšej ako 500 m v odstupe najviac 50 m. Na priečnu uzávierku na ostatných PK sú potrebné najmenej tri dopravné kužele, ktoré sa umiestňujú tak, aby ich priečne rozostupy boli 0,6 m až 1 m a pozdĺžne rozostupy 1 m až 2 m.

 

Dopravný kužeľ 50cm (nereflexný) prejazdný.    

Dopravný kužeľ 75cm (reflexný) prejazdný.

Dopravný kužeľ + Reflexná tyč.                                                           Cena od 12,85 Eur.

                                                                        

Tento set obsahuje dopravný kužeľ 50cm, reflexnú tyč 75cm.

Celková výška je po osadení reflexnej tyče  120cm.    

Uvedené ceny sú bez DPH.                              

Prihlásenie