Vodomerné šachty

 

M r z n ú   V á m   š a ch t y  ?   . . . n á m   n i e .

S ch v á l e n é    v o d á r ň a m i   v   k r a j i n á ch   EÚ.

 

STAKKABOX šachta má vystavený certifikát.

 

Technické parametre: Vstup 1" - Výstup 1"                                Nosnosť poklopu: od 0.540 ton

                                     Výška: 940, 1100 a 1250 mm                 Možnosť inštalácie dna.

                                     Dĺžka: 670 mm                                           Hrúbka stien až 85mm!

                                     Šírka: 520 mm                                       

                                     Nosnosť: 40-ton (12.5-ton)

ilustračné foto                                                                     

V cene je zahrnuté: Stakkabox šachta, termoizolačný box 50 mm, poklop oceľový (zinkovaný,farbený) nosnosť 0.5 ton-zateplený, komplet armatúry (nákres vpravo). V cene nie je zahrnutý vodomer.

V ponuke za príplatok: dno k šachte, poklop kompozitný B125, poklop liatinový B125, D400, poklop pre zadláždenie  B125

                                                                                                          

rez šachty